องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
 
 

 

 


  อบต.น้ำตก รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกค...
   

อบต.น้ำตก รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ ...

  ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ประจำเดือน...
   

นายถาวร  วงษ์แก้ว นายก อบต.น้ำตก เป็นประธานการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ประจำเ...

  วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
   

วันเส่าร์ที่ 11 มกราคม 2563 ร่วมกับผู้นำชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2...

  โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉล...
   

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ร่วมกับหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ได้แก่...

 


 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
 
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550