admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวประชาสัมพันธ์

สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ


  3 กุมภาพันธ์ 2567 ,    อ่าน :   283   ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกได้ดำเนินการจัดทำสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็หจพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ ณ ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

ภาพประกอบข่าว