admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างสุขภาพดีด้วยการเล่นกีฬา


  6 พฤษภาคม 2567 , น. ,    อ่าน :   14   ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกและสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำตก จัดทำโครงการสร้างสุขภาพดีด้วยการเล่นกีฬา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในตำบลน้ำตก มีกิจกรรมฝึกสอนการเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและเพิ่มทักษะการเล่นฟุตบอล ค้นหาผู้ที่มีสนใจและมีความสามารถพิเศษด้านการเล่นฟุตบอลเพื่อส่งเสริมและต่อยอดต่อไป กิจกรรมดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน 2567

ภาพประกอบข่าว