admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

การประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำตก


  9 พฤษภาคม 2567 , น. ,    อ่าน :   19   ครั้ง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ ปลัด อบต.น้ำตก และนายวีระพงษ์ บุตรสิมมา นักพัฒนาชุมชน อบต.น้ำตก เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำตก โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและโครงการที่กำลังดำเนินการของ อบต.น้ำตก และสอบถามความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขต่อไป หลังจากนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานของคณะทำงานระดับตำบลโครงการหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ภาพประกอบข่าว