admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสาธารณะเพื่อการฟื้นฟูลำคลอง ปกป้องแหล่งน้ำ ณ คลองปาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำตก


  23 มิถุนายน 2566 , น. ,    อ่าน :   2863   ครั้ง

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก จัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อการฟื้นฟูลำคลอง ปกป้องแหล่งน้ำ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะประโยชน์ของศูนย์อำนวยการอาสาพัฒนาพระราชทานอำเภอทุ่งสง ณ คลองปาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำตก ร่วมกับศูนย์อำนวยการอาสาพัฒนาพระราชทานอำเภอทุ่งสง กองร้อยตำรวจตระเวนชายเดนที่ 427 โรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราช กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ฝ่ายปกครองตำบลน้ำตก คณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก และผู้แทนชุมชนตำบลน้ำตก

ภาพประกอบข่าว