admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำตก ครั้งที่ 4/2566


  20 มิถุนายน 2566 , น. ,    อ่าน :   2882   ครั้ง

นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง นายก อบต.น้ำตก มอบหมายให้ นายมนพ ประพฤติชอบ รองนายก อบต.น้ำตก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำตก ครั้งที่ 4/2566 ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.น้ำตก
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ
-โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ เสนอโดยโรงเรียนบ้านวังธน
และรับรองรายงานสถานะการเงินของกองทุน
ภาพประกอบข่าว