admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.น้ำตก ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 ภาคใต้ กรมป่าไม้ นำโดยท่าน ผอ.นฤเศรษฐ์ แก้วคง พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เดินลาดตระเวณสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนออก และเส้นทางการเกษตร ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่4 ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช


  28 เมษายน 2565 ,    อ่าน :   2889   ครั้ง

วันที่ 28 เมษายน 2565 : อบต.น้ำตก ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 ภาคใต้ กรมป่าไม้  นำโดยท่าน 
ผอ.นฤเศรษฐ์ แก้วคง  พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เดินลาดตระเวณสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนออก และเส้นทางการเกษตร ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่4 ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ภาพประกอบข่าว