admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ แอลกอฮอล์และยาเสพติด


  28 มิถุนายน 2566 ,    อ่าน :   2900   ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกขอเชิญเด็ก เยาวชน ประชาชนชาวตำบลน้ำตก เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ แอลกอฮอล์และยาเสพติด โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 30 มิถุนายน และ 4 กรกฎาคม 2566 นี้
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. สถานที่ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. สถานที่ โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด
มีสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับผู้ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน มีจำนวนจำกัด
ขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลน้ำตกเข้าร่วมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในโทษของบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด