admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

นายเอกสินทร์หนู อินทร์แก้ว รองนายก อบต. รักษาราชการแทน นายก อบต.น้ำตก พร้อม จนท. อบต.น้ำตก ร่วมลงพื้นที่ ตลาดนัดสามแยกบ้านมะขาม ม.1 ต.น้ำตก ตรวจสอบความเรียบร้อยของตลาดนัด และพบปะพูดคุย รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากแม่ค้า พ่อค้า และประชาชนที่เดินทางมาซื้อสินค้าที่ตลาดนัดสามแยกบ้านมะขาม


  6 มิถุนายน 2565 , น. ,    อ่าน :   3049   ครั้ง

 

เช้าวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย.65 นายเอกสินทร์หนู อินทร์แก้ว รองนายก อบต. รักษาราชการแทน นายก อบต.น้ำตก พร้อม จนท. อบต.น้ำตก ร่วมลงพื้นที่ ตลาดนัดสามแยกบ้านมะขาม ม.1 ต.น้ำตก ตรวจสอบความเรียบร้อยของตลาดนัด และพบปะพูดคุย รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากแม่ค้า พ่อค้า และประชาชนที่เดินทางมาซื้อสินค้าที่ตลาดนัดสามแยกบ้านมะขาม

ภาพประกอบข่าว