admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก


  6 มกราคม 2565 , น. ,    อ่าน :   2916   ครั้ง

วันที ๕ มกราคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เปิดประชุมสภาเพื่อดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ และกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๕