admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

ทำบุญปีใหม่


  3 มกราคม 2567 , น. ,    อ่าน :   170   ครั้ง

วันที่ 3 มกราคม 2567 นายกเจริญพงศ์ วงศ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก และคณะผู้บริหารร่วมกับสมาชิกสภา บุคลากรองค์บริหารส่วนตำบลน้ำตก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิก อ.ป.พ.ร. และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. น้ำตก ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. น้ำตก เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมของพนักงาน อบต.น้ำตก โดยการฟังธรรมเทศนาจาก เจ้าอาวาสวัดน้ำตก ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงาน

 

ภาพประกอบข่าว