admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

ประชุมหารือแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า


  2 กุมภาพันธ์ 2567 , น. ,    อ่าน :   216   ครั้ง

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 13.00 น. นายเจริญพงศ์  วงศ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า  กำนันตำบลน้ำตก  ผู้ใหญ่้บาน หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลน้ำตก  ประธานสภา สมาชิกสภาอองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ตัวแทนชาวบ้านตำบลน้ำตก ผู้นำชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง   ร่วมกันประชุมเพื่อหารือแนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า  เนื่องจากปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของชาวบ้านตำบลน้ำตกและชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง  มีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า  ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้านอาจจะผิดต่อกฏหมายเกี่ยวกับป่าไม้ และกฎหมาอื่นๆที่เกี่ยวข้องของอุทยานแห่งชาติ   จากการประชุม  ที่ประชุมมีมติร่วมกัน ดังนี้  1. เมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานปก่งชาติเขาปู่ - เขาย่า จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการกระทำผิดในเขตพื้นที่ตำบลน้ำตก  ขอตวามร่วมมือให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาปุ่-เขาย่า ประสานมายังผู้นำชุมชนเพื่อจะได้ลงพื้นที่ร่วมกัน  2. ให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า ร่วมการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านเพื่อทำการชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายป่าไม้ปละ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ในที่ดินระหว่างชาวบ้านและอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลน้ำตก  และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกในฐานะการหน่วยงานใกล้ชิดกับชาวบ้าน จะดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลข่าวสารต่างๆของอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า ให้ชาวบ้านได่รับทราบ ผ่านทาง เฟสบุ๊ค: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก  ไลน์; อบต.น้ำตก และผ่านทางเว็บไซต์ : อบต.น้ำตก

ภาพประกอบข่าว