admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโหลกโก บริเวณบ้านนายโชคดี จิตสักกุนา


  4 ธันวาคม 2566 , น. ,    อ่าน :   182   ครั้ง

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566  เวลา 13.30 น. นายเจริญพงศ์  วงศ์ทอง นายก อบต.น้ำตก เป็นประธานการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 บ้านโหลกโก บริเวณบ้านนายโชคดี จิตสักกุนา  เนื่องจากมีปัญหาด้านคุณภาพน้ำ น้ำไหลไม่เพียงพอต่อความต้องการประชาชน  การจัดเก็บค่าน้ำประปา  การดูแลซ่อมบำรุงรักษา และค่าไฟฟ้าน้ำประปา   และเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโหลกโก  โดยที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ และได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก โดยให้กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโหลกโก เป็นผู้ดูแลซ่อมบำรุง  จัดเก็บค่าน้ำประปา และรับผิดชอบค่าไฟฟ้าของประปาด้วยตนเอง  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก จะให้การช่วยเหลือด้านการดูและซ่อมบำรุงระบบประปาให้ กรณีที่ทางกลุ่มฯไม่สามารถซ่อมบำรุงได้

ภาพประกอบข่าว