admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

โครงการวิ่งรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ ยาเสพติด หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำตลอด


  4 กรกฎาคม 2566 , น. ,    อ่าน :   2876   ครั้ง

อบต.น้ำตก จัดโครงการวิ่งรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ ยาเสพติด วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. ร่วมกับ โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด หมู่ที่ 4 อสม.ตำบลน้ำตก, ผู้นำท้องที่ ส.อบต.ตำบลน้ำตก และ อปพร.ตำบลน้ำตก อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง โดยวิ่งจาก สนามโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด ถึง ป่าอ่าวอ้ายยอ
อบต.น้ำตก ขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี
ภาพประกอบข่าว