admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท


  10 มีนาคม 2566 , น. ,    อ่าน :   2853   ครั้ง

วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำตก โดยการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก