admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง


  3 กุมภาพันธ์ 2566 , น. ,    อ่าน :   2878   ครั้ง

นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลน้ำตก ตามโครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสำรวจความต้องการ รับฟังปัญหา มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต