องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565 เพื่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565 เพื่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565 เพื่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ