องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ


ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกได้จัดทำฐานข้อมูล   ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ