องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการร้องเรียนการทุจริต [ 2 มิ.ย. 2563 ]46
2 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ2.2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2563 ]46
3 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ2.2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ต.ค. 2562 ]48
4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ ITAS [ 2 ก.ย. 2562 ]43
5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]118
6 การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 22 พ.ค. 2560 ]146
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก [ 22 พ.ค. 2560 ]164
8 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก [ 21 ก.พ. 2560 ]169