องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]36
2 รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำตก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]37
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]43
4 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกที่รับรองแล้ว ประจำปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่1) เมื่อวันที่ 19 ส.ค2562และครั้งที่2 เมื่อวันที่29 ส.ค.2562 [ 23 ธ.ค. 2562 ]31
5 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 2 ธ.ค. 2562 ]33
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วาระ 1 2 และ 3 ประจำปี 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]36
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]40
8 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกที่รับรองแล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]33
9 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 1 ส.ค. 2562 ]33
10 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกที่รับรองแล้ว ประจำปี 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1 มี.ค 25621 [ 14 มิ.ย. 2562 ]33
11 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 22 เม.ย. 2562 ]32
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]121
13 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]41
14 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกที่รับรองแล้ว ประจำปี 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]33
15 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกที่รับรองแล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]31
16 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 24 ม.ค. 2562 ]30
17 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำปี 2558 [ 25 ธ.ค. 2558 ]146