องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.น้ำตก เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]1
2 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย [ 18 มิ.ย. 2563 ]86
3 ประกาศขยายประการแบบบัญชีราคารประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]1
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [ 19 พ.ค. 2563 ]1
5 รายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]1
6 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]48
7 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]42
8 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (2) [ 28 พ.ย. 2562 ]42
9 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]43
10 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]1
11 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]1
12 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]1
13 ปะกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]49
14 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ประจำปี 2562 [ 12 ก.ย. 2562 ]52
15 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 24 ก.ค. 2562 ]78
16 ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) [ 22 ก.ค. 2562 ]68
17 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.ค. 2562 ]69
18 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ค. 2562 ]71
19 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 มิ.ย. 2562 ]89
20 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่ง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6