องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]30
2 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]27
3 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (2) [ 28 พ.ย. 2562 ]26
4 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]26
5 ปะกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]32
6 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ประจำปี 2562 [ 12 ก.ย. 2562 ]37
7 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 24 ก.ค. 2562 ]63
8 ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) [ 22 ก.ค. 2562 ]53
9 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.ค. 2562 ]55
10 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ค. 2562 ]55
11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 มิ.ย. 2562 ]76
12 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]89
13 ประกาศการให้บริการนอกเวลาราชการ ช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]78
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 (งบ ปี 2562) [ 25 ก.ย. 2561 ]86
15 ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 งบปี 2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]89
16 ฐานข้อมูล ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก [ 10 ก.ค. 2561 ]86
17 การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 1 ก.ค. 2561 ]101
18 >ระวัง!!โรคไข้เลือดออก< [ 5 มิ.ย. 2561 ]70
19 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 [ 18 พ.ค. 2561 ]91
20 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านนายจักรณรงค์ [ 18 พ.ค. 2561 ]89
 
หน้า 1|2|3|4|5