admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายประการแบบบัญชีราคารประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563


  28 พฤษภาคม 2563 ,    อ่าน :   57   ครั้ง

 

ประกาศขยายประการแบบบัญชีราคารประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ไฟล์เอกสารประกอบข่าว