วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนครห้วยไทร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ (เครื่องปริ้นซ์เตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายหัวแหวน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนายสมานมิตร ลีหล้าน้อย -บ้านนายวินัย รักษาชล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนายปฏิยุทธ์ -บ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องทาง (คลองนุ้ย) บริเวณเหนือฝายห้วยเปลว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนายสมมุุ่ง - บ้านนางสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องทาง บริเวณถนนสายวัดน้ำตก (ห้วยยอด) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช่องทาง บริเวณถนนสายควนออก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายสงวน รุยหะชู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง